Главная > Послуги
 Компаниія ТОВ "МЦСІ" виділяє наступні напрямками діяльності підприємства:
• інформаційно-аналітичне дослідження в галузі рейтингування юридичних і фізичних осіб;
• підготовка та розповсюдження зведених статистичних даних;
• поширення статистичних публікацій;
• підготовка і випуск науково-практичних, довідкових та рекламних видань-дизайн, верстка, коректура.
Методи оцінки:
  Міжнародний центр статистичної інформації проводить аналітичну оцінку діяльності компанії залежно від його розміру, форми власності, виду діяльності та регіону, де працює компанія з урахуванням його економічних і соціальних показників. Основними показниками є: «Бухгалтерський баланс» , «Звіт про фінансові результати», «Звіт про зміни капіталу» і «Звіт про рух грошових коштів». Всього в оцінюванні задіяні понад 45 різних показників, які можуть змінюватись в залежності від факторів, перерахованих вище. Однак основними критеріями є:
   - Масштаб виробництва і платоспроможність, чистий дохід від реалізації, чистий прибуток, сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості, поточний і критичний коефіцієнти ліквідності та інші.
   - Показники ефективності використання ресурсів, прибутковість всіх активів, нетто-прибутковість продажу, рентабельність операційних витрат, валова додана вартість на одного працюючого та інше.
   - Соціальний внесок підприємства, податкові надходження, соціальні внески, середня заробітна плата співробітників.
   - Інвестиційна привабливість, прибутковість інвестицій у компанію, дохід на звичайну акцію, прибуток на акціонерний капітал.


 


Вернуться назад