Главная > Про компанію

ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

  Міжнародний центр статистичної інформації заснований в 2002 р. з метою організації якісного обчислювального центру за для обробки статистичної інформації компаній.
  Наша мета - збір і обробка економічної інформації про діяльність компаній для анонсування ринку.
  Вже більше 10 років ми прагнемо бути надійним партнером у відносинах з клієнтами. Ми є багатопрофільним підприємством, надаємо широкий спектр послуг і випускаємо рейтинговий продукт, що дозволяє визначити реальних лідерів економіки. Наша компанія використовує засоби обробки і аналізу інформації заснованої на даних отриманих із відкритих джерел, а також статистична інформація органів управління.
 Створена компанія з метою сприяння бізнесу в нетипових питаннях, що виникають у процесі ведення бізнесу. Наша компанія відрізняється широтою надання послуг, але головною відмінною рисою на ринку є - унікальний підібраній підходу до клієнта, не тільки в розрізі його особливостей ведення бізнесу, а й з урахуванням того моменту, коли ця послуга потрібна. Адже у своїй роботі ми обов'язково залучаємо наших фахівців аналітиків щодо аналізу маркетингового середовища.
  При аналізі ефективності роботи підприємств використовуються побудова прогнозів і моделей розвитку світової економіки, економіки держав, галузей, напрямів і окремих підприємств на основі науково-дослідних матеріалів.
  Для визначення поняття рентабельності, необхідно розкрити його значення для фінансового аналізу та охарактеризувати основні області його застосування:
- Розглянути систему показників рентабельності відповідно до їх класифікації;
- Провести аналіз рівня та динаміки прибутковості господарської діяльності;
- Дати оцінку рівня і динаміки рентабельності фінансової діяльності аналізованого підприємства;
- Охарактеризувати ефективність основної діяльності підприємства з виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг;
- Зробити необхідні висновки за показниками рентабельності.
 Діюча система організації статистичної практики вимагає критичного переосмислення та подолання стереотипів у зборі статистичних даних, їх обробці та економічному аналізі на основі широкого застосування економіко-статистичних методів та комп'ютерної техніки. Це дозволить більш ефективно використовувати статистичну інформацію та методи її аналізу для поглибленої характеристики економічних процесів, відповідно підвищить роль статистики в системі управління, заснованої на економічних методах господарювання.

 


Вернуться назад